Osikonmäki, viisi kilometriä leveä, 12 kilometriä pitkä
ja noin 6500 ha suuruinen kylä keskellä Rantasalmen kuntaa.
Moni - ilmeisen kylän metsäiset vaarat laskeutuvat
Alasenjärveen, viljellyt pellot ja rautatie rytmittävät metsäistä maisemaa.

Osikonmäki on luokiteltu arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi.

 

   

 

Osikonmäen kylässä on toteutettu vuosina 1997-2000 LEADER II -ohjelmanrahoituksella laaja Kulttuurimaiseman kehittämishanke.

Hankkeen aikana on kyläläisten voimin ja yhteistyötahojen avustuksella toteutettu lukuisia ympäristönhoito- ja rakennusten kunnostustöitä, järjestetty koulutusta ja yhteisiä tapahtumia. Kylän INFO-pisteeksi rakennettiin maitokoppi ja kesän 2000 aikana valmistui näköalatorni. Lähtökohtana hankkeelle oli oman arvokkaan kylämaiseman siisteyden ja viihtyisyyden parantaminen. Samalla on onnistuttu lisäämään kyläläisten yhteenkuuluvuutta sekä omatoimisuutta ja vastuuntuntoa omaa lähiympäristöä kohtaan.

Klikkaa tästä kulttuurimaisemakartta